KIP

15 Juni 2016 09:59:32 WIB

DAFTAR PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR

DESA DLINGO

TAHUN 2016

 

NO SEKOLAH NAMA NAMA AYAH NAMA IBU  ALAMAT
1 SD ALVIN PRATAMA TUGIYADI ANIYATI KEBOSUNGU I RT. 01
2 SD SUBKHAN LATIF JUMADI SUKASMI KEBOSUNGU I RT. 02
3 SD MERLIANA FITTA LESTARI SUKARDI IFTRI YUNIATI KEBOSUNGU I RT. 04
4 SD SRI LESTARI A. KARYADI TUKIJAN NULL KEBOSUNGU I RT. 04
5 SD TUNDANINGSIH PUJIYO WARTIYAH KEBOSUNGU I RT. 04
6 SD ANGGER GALIH WIBOWO GIYANTO GISAH KEBOSUNGU I RT. 04
7 SD HENDI PRASETYO NURYADI SUMINI KEBOSUNGU I RT. 05
8 SD DWEI ANJARWATI SUBARI GIASIH KEBOSUNGU I RT. 05
9 SD DIKI FERDIANSAH TEMU SUBAGYO SINIYANTI KEBOSUNGU I RT. 05
10 SD NURALISA WIDIYANTI PAENO SULASMI KEBOSUNGU I RT. 05
11 SMP NIH MAH LESTARI TUGIRAN   Kebosungu I, RT 05
12 SMP SUPARYANTO SUBARI   Kebosungu I, RT 05
13 SMP MISGIYANTO SUGINO   Kebosungu I, RT 04
14 SMP DEVA CHINYA MUKTI GIYANTO   Kebosungu I, RT 04
15 SMP KURNIA DWI REFA YULIANA MISDI   Kebosungu I, RT 03
16 SMP ANISA KHOIRUL MAISYAROH SAMIDO   Kebosungu I, RT 03
17 SMP AUFIK RAHMAN WARIMIN   Kebosungu I, RT 05
18 SMA IRMA ULFAINI  - SAIJEM KEBOSUNGU I RT. 05
19 SMA ARI WIBOWO MUJIRAN TUMINI KEBOSUNGU I RT. 03
20 SMA AHMAD DAHLAN SUKIJO MARWIYAH KEBOSUNGU I RT. 04
21 SMA TRI SUSANTI WIDADI TUKIYAH KEBOSUNGU I RT. 05
22 SMA AFRI ZENI SURYANTO WIYONO RUBINI KEBOSUNGU I RT. 04
23 SMA AIDA FITRIANA JUMADI   Kebosungu I, RT 02
24 SMA FENDRIYANTO PUJIRAN   Kebosungu I, RT 05
25 SD ALVIN PRATAMA TUGIYADI ANIYATI KEBOSUNGU I RT. 01
26 SD SUBKHAN LATIF JUMADI SUKASMI KEBOSUNGU I RT. 02
27 SD MERLIANA FITTA LESTARI SUKARDI IFTRI YUNIATI KEBOSUNGU I RT. 04
28 SD SRI LESTARI A. KARYADI TUKIJAN NULL KEBOSUNGU I RT. 04
29 SD TUNDANINGSIH PUJIYO WARTIYAH KEBOSUNGU I RT. 04
30 SD ANGGER GALIH WIBOWO GIYANTO GISAH KEBOSUNGU I RT. 04
31 SD HENDI PRASETYO NURYADI SUMINI KEBOSUNGU I RT. 05
32 SD DWEI ANJARWATI SUBARI GIASIH KEBOSUNGU I RT. 05
33 SD DIKI FERDIANSAH TEMU SUBAGYO SINIYANTI KEBOSUNGU I RT. 05
34 SD NURALISA WIDIYANTI PAENO SULASMI KEBOSUNGU I RT. 05
35 SMP NIH MAH LESTARI TUGIRAN   Kebosungu I, RT 05
36 SMP SUPARYANTO SUBARI   Kebosungu I, RT 05
37 SMP MISGIYANTO SUGINO   Kebosungu I, RT 04
38 SMP DEVA CHINYA MUKTI GIYANTO   Kebosungu I, RT 04
39 SMP KURNIA DWI REFA YULIANA MISDI   Kebosungu I, RT 03
40 SMP ANISA KHOIRUL MAISYAROH SAMIDO   Kebosungu I, RT 03
41 SMP AUFIK RAHMAN WARIMIN   Kebosungu I, RT 05
42 SMA IRMA ULFAINI  - SAIJEM KEBOSUNGU I RT. 05
43 SMA ARI WIBOWO MUJIRAN TUMINI KEBOSUNGU I RT. 03
44 SMA AHMAD DAHLAN SUKIJO MARWIYAH KEBOSUNGU I RT. 04
45 SMA TRI SUSANTI WIDADI TUKIYAH KEBOSUNGU I RT. 05
46 SMA AFRI ZENI SURYANTO WIYONO RUBINI KEBOSUNGU I RT. 04
47 SMA AIDA FITRIANA JUMADI   Kebosungu I, RT 02
48 SMA FENDRIYANTO PUJIRAN   Kebosungu I, RT 05
49 SD PERMATA AMALIA TIBELI BAHRUN WARDOYO  KONIAH PAKIS II RT. 01
50 SD BAYU SATRIYO MARSUDI WASTUTIK PAKIS II RT. 01
51 SD LATIF NUR HAYATI NURJIYANTO WALIJAH PAKIS II RT. 02
52 SD PUNDI ALVIANSYAH TUPADI SUKATINI PAKIS II RT. 02
53 SD ROCHMAD WIDODO SUNARDI SUTAMI PAKIS II RT. 03
54 SD DEWI LILIK FAUZIAH NUDIMIN SARJILAH PAKIS II RT. 03
55 SD AHMAD ZAKKI ANNURI  SUHARDI HERLIN NOVITA SARI PAKIS II RT. 04
56 SD CANTIKA NUR HASANAH SAKIDJA SAKIJO SEDI PAKIS II RT. 04
57 SD TEGAR KURNIAWAN LASIYO PARTINEM PAKIS II RT. 04
58 SD MUHAMMAD VEEMAS VEGUNA MISRAN PUJI LESTARI PAKIS II RT. 04
59 SD SINTA DWIKA SARI  WARSIDO  WANTINI PAKIS II RT. 05
60 SD SEPTI DWI NUR ASTUTI SAMSI TUMINAH PAKIS II RT.06
61 SMP SITI WINARNI SUNARDI   Pakis II, RT 03
62 SMP TRI YUDI PURNOMO NGADISEM   Pakis II, RT 02
63 SMP DESI TRI AMINI PAIDI   Pakis II, RT 04
64 SMP RISKI NURMAWATI MULYADI   Pakis II, RT 02
65 SMP APRILIA TRIASTUTI WAHYUNI   Pakis II, RT 04
66 SMP NUR SAMSYUL BADAWI NURJIYANTO   Pakis II, RT 02
67 SMP PAMUJI YARDI PAEYO   Pakis II, RT 04
68 SMP ARDIYAN ANDI SAPUTRA PONIJAN   Pakis II, RT 05
69 SMP ALFIAN NOOR RIFKI SUTARNO   Pakis II, RT 06
70 SMP OKTAVIA NUR AISAH MISRAN   Pakis II, RT 04
71 SMP YUSUF SALEH SUNTORO LASIYO   Pakis II, RT 04
72 SMP TRIYONO KASIMIN   Pakis II, RT 01
73 SMP EKA QUROTA AINI SUHARDI   Pakis II, RT 04
74 SMP SUMARYANI NGATINEM   Pakis II, RT 06
75 SMP VITO FERDIANSYAH GINAR   Pakis II, RT 02
76 SMA DWI RAHMAT MARZUKI PAIDI  RUJIYAH PAKIS II RT. 04
77 SMA LITNA ANGGRAINI SUMIRAN MAGIYEM PAKIS II RT. 05
78 SMA AGUS NUR SAMSUDIN NURJIYANTO   Pakis II, RT 02
79 SMA APRI SUSILOWATI SURAT   Pakis II, RT 05
80 SD RIZAL YUNIANTO SOGIMIN RINI NINGSIH PAKIS I RT. 02
81 SD MUHAMMAD ALDO RISKI NGADIRAN SUKIYAH PAKIS I RT. 01
82 SD GITA ANGGRAENI SUPARDI WIJI LESTARI PAKIS I RT. 01
83 SD RIYAN OKTAHARA PUJI SANTOSO JUMAKIR WAGIYEM PAKIS I RT. 03
84 SD RAGIL SAPUTRA RUBIYO NGATEMI PAKIS I RT. 03
85 SD SANDI BUDIYANTO PALIKHI SOGINI PAKIS I RT. 02
86 SD ANGGUN ARTHA MUKYLA NGADIYO NUR HIDAYAH PAKIS I RT. 04
87 SD NINATUN SOLEQAH SUJANI KARTIYAH PAKIS I RT. 02
88 SD ALFARIZI IBNU HAJI GIYADI SURATMI PAKIS I RT. 02
89 SD AFI SEPTIANA JAPON GIYANTI PAKIS I RT. 04
90 SD HANIF NUR SAHIDA PONIT WIYANTO WAGIYEM PAKIS I RT. 02
91 SD AHMAD NUR EFENDI WATIJAN PONIJAH PAKIS I RT. 01
92 SD YUNIKA HERAWATI WATIJAN PONIJAH PAKIS I RT. 01
93 SD AFI SEPIANA JAPON GIYANTI PAKIS I RT. 04
94 SD ILHMA QIBRANI WASNO SAPUTRO SUYARTI PAKIS I RT. 03
95 SD YULIANA SUNARTO MARTINI PAKIS I RT. 02
96 SD TRIYO FEBRIYANTO SUKIMAN SUPRIYANTI PAKIS I RT. 03
97 SD EMA PURWANTI NULL KEMIYEM PAKIS I RT. 01
98 SMP DAPIT SAPUTRA SUKIYO   Pakis I, RT 04
99 SMP RIZKY NURVA ALAM LANA SUPENDI   Pakis I, RT 02
100 SMP EVA ERIN SUSANTI SOGIMAN   Pakis I, RT 02
101 SMP ALFIAN SUKANA SUPARDI   Pakis I, RT 03
102 SMP ADE NUR PAWAN KEMIYEM   Pakis I, RT 03
103 SMP RAIHAN AGIL PULUNGAN SABDA PULUNGAN   Pakis I, RT 04
104 SMP DESTIYO AZIZ MUZAKY NGADIYO   Pakis I, RT 04
105 SMP SABARI PONIDI   Pakis I, RT 02
106 SMP GANDHI KUNCORO SUPRADI   Pakis I, RT 01
107 SMP YEPRIYANTO JAPON   Pakis I, RT 04
108 SMA AGUS PRASETYO TUGIMAN SUKIYEM PAKIS I RT. 04
109 SMA GUSMAN SAPUTRA JIMAN SAGIYEM PAKIS I RT. 01
110 SMA FERI ARYANTO SABDA PULUNGAN  PAINI PAKIS I RT. 04
111 SMA WENDI SABOWO WAGI   Pakis I, RT 03
112 SMA RATMI WAKIJO   Pakis I, RT 04
113 SMA RIFKI FAJAR ANUGRAH SABDA PULUNGAN   Pakis I, RT 04
114 SMA NAUVAL HIBATULLOH PONIT WIYANTO   Pakis I, RT 02
115 SMA PRIYADI MUJIRAN   Pakis I, RT 02
116 SMA HERIYANTO SUJANI   Pakis I, RT 02
117 SMA RAIF ISKANDAR ARI ISWANTO   Pakis I, RT 01
118 SMA MINADI NGATIKEM   Pakis I, RT 03
119 SMA AGUNG CAHYONO NGADIRAN   Pakis I, RT 01
120 SMA MARTONO SUJONO   Pakis I, RT 03
121 SD ALIF FADRIYATUR RIZQI DARYANTO TUMINI POKOH I RT.03
122 SD ITSNANIYA FATKHUR RAHMAN DARYANTO TUMINI POKOH I RT.03
123 SD VENA ISNANI AZZAHRA NGADIYONO MURSINI POKOH I RT. 01
124 SD AGUS ARDANA PUTRA MISDIYANTO RRENI ARIFKA DIAN NINGSIH POKOH I RT. 03
125 SD ASTIYA ADFANI WIDODO TAMI POKOH I RT. 02
126 SD AULIA NUR FADDILAH MUJI WIDODO SUGIMAN POKOH I RT. 04
127 SD OKTIANA SASHA BELLA MAHARANI WAGIYO JUMIRAN POKOH I RT. 04
128 SD NOR WAHID SOBARI SARINAH POKOH I RT. 01
129 SD VENA ISNAINI AZZAHRA NGADIYONO MURSINI POKOH I RT. 04
130 SD ARTIKA NANDA PEBRIYANTI PENDI DWI RATMI POKOH I RT. 04
131 SD AULIA NUR FADDILAH MUJI WIDODO SUGIMAH POKOH I RT. 04
132 SD AZIZAH NUR FITRIA SANGADI PUJI LESTARI POKOH I RT. 02
133 SD WINDA NASEHATUL ITSNAINI WINADI SAMIYEM POKOH I RT. 02
134 SD RADITA APRIYANTO PARYANTO JUNARNI POKOH I RT. 01
135 SMP RIDWAN ZAHRONI SANTOSO   Pokoh I, RT 02
136 SMP ZANU RIYANTO PARYANTO   Pokoh I, RT 01
137 SMP RINI TRI RAHAYU TUKIRNO   Pokoh I, RT 04
138 SMP SUPRIYANTI TUKIDI   Pokoh I, RT 02
139 SMP M KHOIRUDIN WAKIJO   Pokoh I, RT 03
140 SMP FEGY FAHDIAN  PONIMAN   Pokoh I, RT 2
141 SMP TRI WINDOKO SUKADI   Pokoh I, RT 02
142 SMP SUPRALIANSI SUBARKAH   Pokoh I, RT 01
143 SMA SUYOTO - TUGIMAH POKOH I RT. 01
144 SMA NOLA KADARSIH SUBARKAH TUMI POKOH I RT. 01
145 SMA DWI ANDRIYANI GIIYADI NGATILAH POKOH I RT. 02
146 SMA RIZKA ARYANI MUJI WIDODO   Pokoh I, RT 04
147 SMA ARIF KUSDIYANTO TUKIRNO   Pokoh I, RT 04
148 SMA YOGA TRIYATIN GIYADI   Pokoh I, RT 02
149 SMA SUPRIYONO RUBIMIN   Pokoh I, RT 01
150 SD AISYAH FEBINUR ISNANI TUKIDJAN PURWANTINI POKOH II RT. 03
151 SD ALI ASEP SUNANDAR SUHONO ROCHANI POKOH II RT. 05
152 SD FATIMAH NUR WIDOWATI SRI WIDODO RISTIANINGSIH POKOH II RT. 04
153 SD IVAN RIRIN WAHYUDI MISDIYANTO MURTINI POKOH II RT. 03
154 SD SYAIFUL UMAM TUMPON WIYADI SURAHMI POKOH II RT. 02
155 SD FENIKA YUNITHA SARI NULL GINEM POKOH II RT. 04
156 SD MUHAMMAD IMRON HAKIM TUMIYO SUKILAH POKOH II RT. 02
157 SD AISYAH NUR RIDOWATI SRI WIDODO RISTIANINGSIH POKOH II RT. 04
158 SD SYAIFUL ABDILLAH TUM PON WIYADI SURAHMI POKOH II RT. 02
159 SD KHOFIFAH AINUR RAHMAH JUMINGAN HARTINI POKOH II RT. 04
160 SD NURYANA MAHFIROH ALIVUDIN DEFI SULIYATI POKOH II RT. 02
161 SD MUHAMMADNUR AZIZ TUMIYO SUKILAH POKOH II RT. 02
162 SD RAIHAN ALIF ISFAHANI TUMIYO SUKILAH POKOH II RT. 02
163 SMP IKA SUSANTI SARIMAN   Pokoh II, RT 05
164 SMP ILHAM MUSTA'IN SUMIRAN   Pokoh II, RT 04
165 SMP VINA NURROKHIM SIBUT SANTOSO   Pokoh II, RT 05
166 SMP TRI APRI WAHYUDI MISDIYANTO   Pokoh II, RT 03
167 SMP DEASITA MIRASANDY KARDIYO   Pokoh II, RT 05
168 SMP DENTINA ARYANI JUMIRAN   Pokoh II, RT 02
169 SMA ZULKHI CAHYO PAMUNGKAS KAPIRANTO DERMI POKOH II RT. 03
170 SMA RINA SUCI LESTARI JUMINAGAN HARTINI POKOH II RT. 04
171 SMA RIKA YUNI RUSNAWATI TUJIMIN TUJIYONO SUPIYANTI POKOH II RT. 02
172 SMA TUNJUNG ARIF ROMANSAH SUBANDI TITIS NURYANTI POKOH II RT. 01
173 SMA MUHAMAT FAJAR SUSALIT KASIDI   Pokoh II, R 04
174 SMA HERMAWAN SUWARNA   Pokoh II, RT 05
175 SMA NOVILIA NUR LATIFAH SUMIRAN   Pokoh II, RT 04
176 SMA DANU PRASETYO AZIZ YUNANTO   Pokoh II, RT 05
177 SMA KRISTA INDRA ALFIAN SIBUT SANTOSO   Pokoh II,. RT 05
178 SMA IWAN SUTRISNO MISDIYANTO   Pokoh II, RT 03
179 SMA EKA OKTAVIANA JUMIRAN   Pokoh II, RT 02
180 SD SRI OKTAVIANI SUWARDI TUMIRAH  DLINGO I RT. 04
181 SD ADI NUR WIDODO LANJAR   DLINGO I RT. 01
182 SD ADITYA TURADI GIYARTI DLINGO I RT. 04
183 SD FIRIA WIDYANINGRUM SUWARDI LATIYEM DLINGO I RT. 01
184 SD SIGIT SETIAWAN SUGENG RIYATNO SRI UNTANI DLINGO I RT. 02
185 SD SEPTI RAHAYU   JUMIKEM DLINGO I RT. 04
186 SD FARIOIRAWAN AKIYAR SUTI DLINGO I RT. 01
187 SD ROHMADI NGADIYO SUMINEM DLINGO I RT. 01
188 SD CANTIKA ARUM AVICENA SAKIJAN SUGIYANTI DLINGO I RT. 01
189 SD DYAN NOVITASARI GIAYNTO TUMILAH DLINGO I RT. 01
190 SD SIGIT PURNOMO GIAYNTO TUMILAH DLINGO I RT. 01
191 SD ROHMADI SUGIMAN SULAMI DLINGO I RT. 03
192 SD AGUS ABIDIN WAWAN SUTARSIH DLINGO I RT. 03
193 SD RHE HANDAFA SAPUTRA KLIWON SUTIYAH DLINGO I RT. 03
194 SD ARDIYANSYAH MAMAN WAINAH DLINGO I RT. 03
195 SD MI'MAH GATIN DZAKIYYAH SARWOKO TODIKROMO SURATMI DLINGO I RT. 02
196 SMP PRIHANI SIPON   Dlingo I, RT 03
197 SMP KATON CANCERIDA JUNEDI   Dlingo I, RT 05
198 SMP AFI ROHMATUN RUBIYANTO   Dlingo I, RT 03
199 SMP ROHMADIYANTO PONIRIN   Dlingo I, RT 03
200 SMP ANI SUSANTI SUMARDI   Dlingo I, RT 02
201 SMP DAVID GUNTUR   Dlingo I, RT 02
202 SMP RIAN TRI WIBOWO TUKIJEM   Dlingo I, RT 03
203 SMP SYAHRUL KUNCORO JUNEDI   Dlingo I, RT 02
204 SMP DENI SETIAWAN WAGIRAN   Dlingo I, RT 02
205 SMP AHMAD BUDI HERMAWAN MISDI   Dlingo I, RT 03
206 SMP ANTON GILANG NUGROHO NGATIRAN   Dlingo I, RT 03
207 SMP OKI INDRA KUSUMA SUBANDI   Dlingo I, RT 03
208 SMP FITRA NUR HANANTO SAKIJAN   Dlingo I, RT 01
209 SMA ABDUL ROHMAN SUYOTO TEMON LANJAR DLINGO I RT. 01
210 SMA KATON CANCERIDA JUNEDI KARTI DLINGO I RT. 02
211 SMA NURYANI NGATIYO SUPANTIYEM DLINGO I RT. 01
212 SMA ABDUL ROHMAN LANJAR - DLINGO I RT. 01
213 SMA WALUYO TUKIJAN   Dlingo I, RT 05
214 SMA SUHARNI NGADINO   Dlingo I, RT 04
215 SD PATRIA RAHMAWATI SUWARIDIYONO PARTINAH DLINGO II RT. 03
216 SD AFI OKTAWA NUR WALUYO SUGIYO WALLUYEM DLINGO II RT. 04
217 SD MU'ALIMAH ESTI UTAMI KISMAN WARTINI DLINGO II RT. 01
218 SD FEBRIANSAH NUR WALUYO SUGIYO WALUYEM DLINGO II RT. 04
219 SD ADANG FIRMAN SUHARDI SUPINAH DLINGO II RT. 01
220 SD ARDI FIRMANSAH SOLIKIN  PONIJAH  DLINGO II RT. 01
221 SD ALIP FIKRI PERMADI NATIMAN WIYANTO SUWIYATI DLINGO II RT. 03
222 SD PITRIA RAHMAWATI SUWARDIYONO PARTINAH DLINGO II RT. 03
223 SD LETHO DWI PRASETYO WIDODO RIRIH SUSANTI DLINGO II RT. 02
224 SMP ALISA SELSABILLA OKTA PY MULYONO   Dlingo II, RT 04
225 SMP YANWAR EGA PRASETYA SETIYONO   Dlingo II, RT 02
226 SMP NUR HASANAH TUKIRAN   Dlingo II, RT 02
227 SMA SANDI HERMAWAN  SOLIKIN  PONIJAH  DLINGO II RT. 01
228 SMA NENZI AYU TIARA MESRANTOKO SUGIYARTI DLINGO II RT. 01
229 SMA DWI ANTORO SUTAR   Dlingo II, RT 01

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Aplikasi Rubah Data KK Online

Aplikasi Cetak KTP Online

Kalender

Pengumuman

Semua jenis pelayanan di Desa Dlingo Gratis tanpa dipungut biaya

Mbangun Desa

Sandigita IT Android Apps

Sandigita FM

Loading the player...

Lokasi Dlingo

tampilkan dalam peta lebih besar